ÅLDERSGRÄNS FÖR BIOFILMER

Åldersgränser gällande from 20170301

7 år
Filmer med 7-årsgräns kan även ses av yngre barn i vuxens sällskap.

11 år
Filmer med 11-årsgräns kan även ses av barn från 7 år i vuxens sällskap. 
15 år
Filmer med 15-årsgräns kan även ses av barn från 11 år i vuxens sällskap.

Med vuxen avses en person som har fyllt 18 år